Διακόπτες Κλιμακοστασίου FiF 230V

Διακόπτης χειροκίνητου ελέγχου Εύρος χρονικού προγραμματισμού από 0,5 έως 10 λεπτά Αυτόματη α..

19,00 €

Διακόπτης Κλιμακοστασίου Noark 230V

Εύρος χρονικού προγραμματισμού από 0.5 έως 20 λεπτά Διακόπτης χειροκίνητου ελέγχου Ικανότητα ..

26,40 €