Ρελέ Διαρροής Noark 25Α 2P 6kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 6kA Διπολικός Ονομαστικό ρεύμα διαρροής 30mA..

22,50 €

Ρελέ Διαρροής Noark 25Α 4P 6kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 6kA Τετραπολικός Ονομαστικό ρεύμα διαρροής 3..

30,80 €

Ρελέ Διαρροής Noark 40Α 2P 6kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 6kA Διπολικός Ονομαστικό ρεύμα διαρροής 30mA..

22,40 €

Ρελέ Διαρροής Noark 40Α 4P 6kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 6kA Τετραπολικός Ονομαστικό ρεύμα διαρροής 3..

30,70 €

Ρελέ Διαρροής Noark 63Α 4P 6kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 6kA Τετραπολικός Ονομαστικό ρεύμα διαρροής 3..

49,90 €