Ρελέ Εγκαταστάσεων Noark 20A 1NC+1NO 240V

Ονομαστική ένταση έως 20A Τάση πηνίου ελέγχου 240V AC Ονομαστική συχνότητα 50/60 Hz 1 ανοικ..

11,00 €

Ρελέ Εγκαταστάσεων Noark 20A 2NC 240V

Ονομαστική ένταση έως 20A Τάση πηνίου ελέγχου 240V AC Ονομαστική συχνότητα 50/60 Hz 2 κλεισ..

11,00 €

Ρελέ Εγκαταστάσεων Noark 20A 2NO 240V

Ονομαστική ένταση έως 20A Τάση πηνίου ελέγχου 240V AC Ονομαστική συχνότητα 50/60 Hz 2 ανοικ..

9,55 €

Ρελέ Εγκαταστάσεων Noark 25A 2NC+2NO 220/230V

Ονομαστική ένταση έως 25A Τάση πηνίου ελέγχου 220/230V AC Ονομαστική συχνότητα 50/60 Hz 2 α..

15,50 €

Ρελέ Εγκαταστάσεων Noark 25A 4NO 230V

Ονομαστική ένταση έως 25A Τάση πηνίου ελέγχου 230V AC Ονομαστική συχνότητα 50/60 Hz 4 ανοικ..

15,10 €

Ρελέ Εγκαταστάσεων Noark 40A 1NC+1NO 220/230V

Ονομαστική ένταση έως 40A Τάση πηνίου ελέγχου 220/230V AC Ονομαστική συχνότητα 50/60 Hz 1 α..

30,00 €

Ρελέ Εγκαταστάσεων Noark 40A 2NO 220/230V

Ονομαστική ένταση έως 40A Τάση πηνίου ελέγχου 220/230V AC Ονομαστική συχνότητα 50/60 Hz 2 α..

29,10 €

Ρελέ Εγκαταστάσεων Noark 40A 4NO 240V

Ονομαστική ένταση έως 40A Τάση πηνίου ελέγχου 240V AC Ονομαστική συχνότητα 50/60 Hz 4 ανοικ..

29,40 €

Ρελέ Εγκαταστάσεων Noark 63A 1NC+1NO 220/230V

Ονομαστική ένταση έως 63A Τάση πηνίου ελέγχου 220/230V AC Ονομαστική συχνότητα 50/60 Hz 1 α..

43,00 €

Ρελέ Εγκαταστάσεων Noark 63A 2NO 220/230V

Ονομαστική ένταση έως 463A Τάση πηνίου ελέγχου 220/230V AC Ονομαστική συχνότητα 50/60 Hz 2 ..

43,00 €

Ρελέ Εγκαταστάσεων Noark 63A 4NO 240V

Ονομαστική ένταση έως 63A Τάση πηνίου ελέγχου 240V AC Ονομαστική συχνότητα 50/60 Hz 4 ανοικ..

43,00 €