Μονοφασικός Μετρητής Τάσης FiF

Μετρά την τάση της φάσης μονοφασικού ρεύματος ..

82,50 €

Τριφασικός FiF Μετρητής Τάσης

Μετρά την τάση κάθε φάσης του τριφασικού ρεύματος ..

146,00 €