Μονοφασικός Μετρητής Έντασης FiF

Μετρά την πραγματική τιμή του ρεύματος στο ηλεκτρικό κύκλωμα ..

82,50 €

Τριφασικός FiF Μετρητής Έντασης

Μετρά την πραγματική τιμή του ρεύματος στο ηλεκτρικό κύκλωμα τριών φάσεων ..

146,00 €