Σόμπα ξύλου Westfire One (4,9kW)

Δανέζικης κατασκευής Τεχνολογία καθαρής καύσης  Μεγάλη γυάλινη επιφάνεια πρόσοψης με τζά..

1.330,00 €

Σόμπα ξύλου Westfire One on pedestal (4,9kW)

Δανέζικης κατασκευής Τεχνολογία καθαρής καύσης  Μεγάλη γυάλινη επιφάνεια πρόσοψης με τζά..

1.455,00 €

Σόμπα ξύλου Westfire Two (7,1kW)

Δανέζικης κατασκευής Τεχνολογία καθαρής καύσης  Μεγάλη γυάλινη επιφάνεια πρόσοψης με τζά..

1.460,00 €

Σόμπα ξύλου Westfire Two on pedestal (7,1kW)

Δανέζικης κατασκευής Τεχνολογία καθαρής καύσης  Μεγάλη γυάλινη επιφάνεια πρόσοψης με τζά..

1.640,00 €

Σόμπα ξύλου Westfire Uniq 15 (5kW)

Δανέζικης κατασκευής Τεχνολογία καθαρής καύσης  Μεγάλη γυάλινη επιφάνεια πρόσοψης με τζά..

1.815,00 €

Σόμπα ξύλου Westfire Uniq 16 (5kW)

Δανέζικης κατασκευής Τεχνολογία καθαρής καύσης  Μεγάλη γυάλινη επιφάνεια πρόσοψης με τζά..

2.080,00 €

Σόμπα ξύλου Westfire Uniq 17 (5kW)

Δανέζικης κατασκευής Τεχνολογία καθαρής καύσης  Μεγάλη γυάλινη επιφάνεια πρόσοψης με τζά..

1.395,00 €

Σόμπα ξύλου Westfire Uniq 18 (5kW)

Δανέζικης κατασκευής Τεχνολογία καθαρής καύσης  Μεγάλη γυάλινη επιφάνεια πρόσοψης με τζά..

1.435,00 €

Σόμπα ξύλου Westfire Uniq 21 (5kW)

Δανέζικης κατασκευής Τεχνολογία καθαρής καύσης  Μεγάλη γυάλινη επιφάνεια πρόσοψης με τζά..

1.730,00 €

Σόμπα ξύλου Westfire Uniq 21 on pedestal (5kW)

Δανέζικης κατασκευής Τεχνολογία καθαρής καύσης  Μεγάλη γυάλινη επιφάνεια πρόσοψης με τζά..

1.860,00 €

Σόμπα ξύλου Westfire Uniq 21 wall hung (5kW)

Δανέζικης κατασκευής Τεχνολογία καθαρής καύσης  Μεγάλη γυάλινη επιφάνεια πρόσοψης με τζά..

1.795,00 €

Σόμπα ξύλου Westfire Uniq 23 on legs (6,1kW)

Δανέζικης κατασκευής Τεχνολογία καθαρής καύσης  Μεγάλη γυάλινη επιφάνεια πρόσοψης με τζά..

1.487,00 €

Σόμπα ξύλου Westfire Uniq 23 on pedestal (6,1kW)

Δανέζικης κατασκευής Τεχνολογία καθαρής καύσης  Μεγάλη γυάλινη επιφάνεια πρόσοψης με τζά..

1.580,00 €

Σόμπα ξύλου Westfire Uniq 26 (4,4kW)

Δανέζικης κατασκευής Τεχνολογία καθαρής καύσης  Μεγάλη γυάλινη επιφάνεια πρόσοψης με τζά..

1.975,00 €

Σόμπα ξύλου Westfire Uniq 27 (4,4kW)

Δανέζικης κατασκευής Τεχνολογία καθαρής καύσης  Μεγάλη γυάλινη επιφάνεια πρόσοψης με τζά..

2.165,00 €