Εξειδίκευση Αναζήτησης

Αντικεραυνικό KIWA 280V/12,5kA AC Tύπου 1+2+3 μονοφασικό

Τύπου 1+2+3 με αποσπώμενο φυσίγγιο PO II 4 280V/12,5kA AC Κατοχυρωμένη πατέντα συνδυασμού ..

97,00 €

Αντικεραυνικό KIWA 280V/40kA AC Tύπου 2+3 μονοφασικό

Τύπου 2+3 με αποσπώμενο φυσίγγιο PO II 4 280V/40kA AC Κατοχυρωμένη πατέντα συνδυασμού προσ..

47,30 €

Αντικεραυνικό KIWA 280V/40kA AC Tύπου 2+3 τριφασικό

Τύπου 2+3 με αποσπώμενο φυσίγγιο PO II 4 280V/40kA AC Κατοχυρωμένη πατέντα συνδυασμού προσ..

92,00 €

Αντικεραυνικό KIWA 600V DC Tύπου II

Τύπου II με αποσπώμενο φυσίγγιο POPV II 2F 600V DC ..

61,00 €

Ασύματοι Διακόπτες FiF

Τέσσερα κανάλια ..

40,95 €

Ασύματοι Διακόπτες FiF

Δύο κανάλια ..

35,43 €

Ασύματοι Διακόπτες FiF

Τρία κανάλια ..

38,35 €

Χρονικά Αστέρα -Τριγώνου FiF

2 κανάλια ..

39,70 €

Αντικεραυνικό KIWA 1000V DC Tύπου II

Τύπου II με αποσπώμενο φυσίγγιο PO II 3PH 1000V DC ..

72,00 €