Εξειδίκευση Αναζήτησης

Μονοφασικός Μετρητής Έντασης FiF

Μετρά την πραγματική τιμή του ρεύματος στο ηλεκτρικό κύκλωμα ..

82,50 €

Μονοφασικός Μετρητής Τάσης FiF

Μετρά την τάση της φάσης μονοφασικού ρεύματος ..

82,50 €

Τριφασικός FiF Μετρητής Έντασης

Μετρά την πραγματική τιμή του ρεύματος στο ηλεκτρικό κύκλωμα τριών φάσεων ..

146,00 €

Τριφασικός FiF Μετρητής Τάσης

Μετρά την τάση κάθε φάσης του τριφασικού ρεύματος ..

146,00 €