Μικροαυτόματος Noark 100Α 1P 20kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 20kA Μονοπολικός Χαρακτηριστικής C Ονομαστ..

24,45 €

Μικροαυτόματος Noark 100Α 1P 20kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 20kA Μονοπολικός Χαρακτηριστικής D Ονομαστ..

26,40 €

Μικροαυτόματος Noark 10Α 1P 4,5kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 4,5kA Μονοπολικός Χαρακτηριστικής B ή C Ονομαστ..

2,50 €

Μικροαυτόματος Noark 10Α 1P 6kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 6kA Μονοπολικός Χαρακτηριστικής D Ονομαστι..

4,95 €

Μικροαυτόματος Noark 10Α 1P+N 4,5kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 4,5kA Διπολικός ενός στοιχείου Χαρακτηριστικής&nb..

5,50 €

Μικροαυτόματος Noark 10Α 1P+N 6kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 6kA Διπολικός ενός στοιχείου Χαρακτηριστικής ..

8,35 €

Μικροαυτόματος Noark 10Α 1P+N 6kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 6kA Διπολικός, φάση & ουδέτερος Χαρακτηρ..

12,10 €

Μικροαυτόματος Noark 10Α 3P 4,5kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 4,5kA Τριπολικός Χαρακτηριστικής B ή C Ονο..

9,90 €

Μικροαυτόματος Noark 10Α 3P+N 6kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 6kA Τετραπολικός, 3 φάσεις & ουδ..

29,10 €

Μικροαυτόματος Noark 13Α 3P 4,5kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 4,5kA Τριπολικός Χαρακτηριστικής B ή C Ονο..

9,90 €

Μικροαυτόματος Noark 16Α 1P 25kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 25kA Μονοπολικός Χαρακτηριστικής C Ονομαστ..

28,20 €

Μικροαυτόματος Noark 16Α 1P 25kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 25kA Μονοπολικός Χαρακτηριστικής D Ονομαστ..

33,00 €

Μικροαυτόματος Noark 16Α 1P 6kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 6kA Μονοπολικό Χαρακτηριστικής D Ονομαστικ..

4,95 €

Μικροαυτόματος Noark 16Α 1P+N 4,5kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 4,5kA Διπολικός ενός στοιχείου Χαρακτηριστικής&nb..

5,50 €

Μικροαυτόματος Noark 16Α 1P+N 6kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 6kA Διπολικός, φάση & ουδέτερος Χαρακτηρ..

12,10 €