Εξειδίκευση Αναζήτησης

Χρονοδιακόπτες FiF

Πρόγραμμα εβδομάδας και διακοπών, δυνατότητα αναστολής εκτέλεσης Προγραμματισμός κάθε 1 δευτερό..

58,80 €

Χρονοδιακόπτης FiF με δύο κανάλια

Δύο ανεξάρτητα προγραμματιζόμενα κανάλια Πρόγραμμα εβδομάδας και διακοπών, δυνατότητα αναστολής..

61,90 €