Εξειδίκευση Αναζήτησης

Επίτοιχος Πίνακας Noark με διάφανη πόρτα IP40 (12 MU)

Επίτοιχη έκδοση 12 στοιχείων - 1 σειράς Συσκευασία: κυτίο, πόρτα, DIN ράγα, ακροδέκτες 10N + ..

14,05 €

Επίτοιχος Πίνακας Noark με διάφανη πόρτα IP40 (18 MU)

Επίτοιχη έκδοση 18 στοιχείων - 1 σειράς Συσκευασία: κυτίο, πόρτα, DIN ράγα, ακροδέκτες 13N + ..

17,75 €

Επίτοιχος Πίνακας Noark με διάφανη πόρτα IP40 (24 MU)

Επίτοιχη έκδοση 24 στοιχείων - 2 σειρών Συσκευασία: κυτίο, πόρτα, DIN ράγα, ακροδέκτες 1..

21,05 €

Επίτοιχος Πίνακας Noark με διάφανη πόρτα IP40 (36 MU)

Επίτοιχη έκδοση 36 στοιχείων - 3 σειρών Συσκευασία: κυτίο, πόρτα, DIN ράγα, ακροδέκτες 1..

28,00 €

Επίτοιχος Πίνακας Noark με διάφανη πόρτα IP40 (36 MU)

Επίτοιχη έκδοση 36 στοιχείων - 2 σειρών Συσκευασία: κυτίο, πόρτα, DIN ράγα, ακροδέκτες 1..

26,80 €

Επίτοιχος Πίνακας Noark με διάφανη πόρτα IP40 (48 MU)

Επίτοιχη έκδοση 48 στοιχείων - 4 σειρών Συσκευασία: κυτίο, πόρτα, DIN ράγα, ακροδέκτες 2..

38,00 €

Επίτοιχος Πίνακας Noark με διάφανη πόρτα IP40 (8 MU)

Επίτοιχη έκδοση 8 στοιχείων - 1 σειράς Συσκευασία: κυτίο, πόρτα, DIN ράγα, ακροδέκτες 8N + 8P..

11,25 €

Επίτοιχος Πίνακας Noark με διάφανη πόρτα IP65 (12 MU)

Επίτοιχη έκδοση 12 στοιχείων - 1 σειράς Συσκευασία: κυτίο, πόρτα, DIN ράγα, ακροδέκτες 1..

27,35 €

Επίτοιχος Πίνακας Noark με διάφανη πόρτα IP65 (24 MU)

Επίτοιχη έκδοση 24 στοιχείων - 2 σειρών Συσκευασία: κυτίο, πόρτα, DIN ράγα, ακροδέκτες 1..

39,70 €

Επίτοιχος Πίνακας Noark με διάφανη πόρτα IP65 (36 MU)

Επίτοιχη έκδοση 36 στοιχείων - 3 σειρών Συσκευασία: κυτίο, πόρτα, DIN ράγα, ακροδέκτες 1..

46,20 €

Επίτοιχος Πίνακας Noark με διάφανη πόρτα IP65 (4 MU)

Επίτοιχη έκδοση 4 στοιχείων - 1 σειράς Συσκευασία: κυτίο, πόρτα, DIN ράγα, ακροδέκτες 4N + 4P..

14,35 €

Επίτοιχος Πίνακας Noark με διάφανη πόρτα IP65 (8 MU)

Επίτοιχη έκδοση 8 στοιχείων - 1 σειράς Συσκευασία: κυτίο, πόρτα, DIN ράγα, ακροδέκτες 8N + 8P..

16,70 €

Χωνευτός Πίνακας Noark με διάφανη πόρτα (12 MU)

Χωνευτή έκδοση 12 στοιχείων - 1 σειράς Συσκευασία: κυτίο, πόρτα, DIN ράγα, ακροδέκτες 10N + 1..

14,80 €

Χωνευτός Πίνακας Noark με διάφανη πόρτα (18 MU)

Χωνευτή έκδοση 18 στοιχείων - 1 σειράς Συσκευασία: κυτίο, πόρτα, DIN ράγα, ακροδέκτες 13N + 1..

17,70 €

Χωνευτός Πίνακας Noark με διάφανη πόρτα (24 MU)

Χωνευτή έκδοση 24 στοιχείων - 2 σειρών Συσκευασία: κυτίο, πόρτα, DIN ράγα, ακροδέκτες 13..

22,50 €