Μικροαυτόματος Noark 10Α 1P 6kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 6kA Μονοπολικός Χαρακτηριστικής D Ονομαστι..

4,95 €

Μικροαυτόματος Noark 10Α 1P+N 6kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 6kA Διπολικός, φάση & ουδέτερος Χαρακτηρ..

12,10 €

Μικροαυτόματος Noark 10Α 3P+N 6kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 6kA Τετραπολικός, 3 φάσεις & ουδ..

29,10 €

Μικροαυτόματος Noark 16Α 1P 6kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 6kA Μονοπολικό Χαρακτηριστικής D Ονομαστικ..

4,95 €

Μικροαυτόματος Noark 16Α 1P+N 6kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 6kA Διπολικός, φάση & ουδέτερος Χαρακτηρ..

12,10 €

Μικροαυτόματος Noark 16Α 3P 6kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 6kA Τριπολικό Χαρακτηριστικής D Ονομαστική..

16,50 €

Μικροαυτόματος Noark 16Α 3P+N 6kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 6kA Τετραπολικός, 3 φάσεις & ουδ..

29,10 €

Μικροαυτόματος Noark 20Α 1P 6kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 6kA Μονοπολικό Χαρακτηριστικής D Ονομαστικ..

5,20 €

Μικροαυτόματος Noark 20Α 1P+N 6kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 6kA Διπολικός, φάση & ουδέτερος Χαρακτηρ..

13,45 €

Μικροαυτόματος Noark 20Α 3P 25kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 25kA Τριπολικός Χαρακτηριστικής D Ονομαστι..

74,00 €

Μικροαυτόματος Noark 20Α 3P 6kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 6kA Τριπολικό Χαρακτηριστικής D Ονομαστική..

17,10 €

Μικροαυτόματος Noark 20Α 3P+N 6kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 6kA Τετραπολικός, 3 φάσεις & ουδ..

29,10 €

Μικροαυτόματος Noark 25Α 1P 6kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 6kA Μονοπολικό Χαρακτηριστικής D Ονομαστικ..

5,20 €

Μικροαυτόματος Noark 25Α 1P+N 6kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 6kA Διπολικός, φάση & ουδέτερος Χαρακτηρ..

11,40 €

Μικροαυτόματος Noark 25Α 3P 25kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 25kA Τριπολικός Χαρακτηριστικής D Ονομαστι..

74,00 €