Μικροαυτόματος Noark 16Α 1P 25kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 25kA Μονοπολικός Χαρακτηριστικής D Ονομαστ..

33,00 €

Μικροαυτόματος Noark 16Α 1P 25kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 25kA Μονοπολικός Χαρακτηριστικής C Ονομαστ..

28,20 €

Μικροαυτόματος Noark 16Α 3P 25kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 25kA Τριπολικός Χαρακτηριστικής D Ονομαστι..

74,00 €

Μικροαυτόματος Noark 16Α 3P 25kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 25kA Τριπολικός Χαρακτηριστικής C Ονο..

63,30 €

Μικροαυτόματος Noark 20Α 1P 25kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 25kA Μονοπολικός Χαρακτηριστικής D Ονομαστ..

33,00 €

Μικροαυτόματος Noark 20Α 1P 25kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 25kA Μονοπολικός Χαρακτηριστικής C Ονομαστ..

28,20 €

Μικροαυτόματος Noark 20Α 3P 25kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 25kA Τριπολικός Χαρακτηριστικής D Ονομαστι..

74,00 €

Μικροαυτόματος Noark 20Α 3P 25kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 25kA Τριπολικός Χαρακτηριστικής C Ονο..

63,30 €

Μικροαυτόματος Noark 25Α 1P 25kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 25kA Μονοπολικός Χαρακτηριστικής C Ονομαστ..

28,20 €

Μικροαυτόματος Noark 25Α 1P 25kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 25kA Μονοπολικός Χαρακτηριστικής D Ονομαστ..

33,00 €

Μικροαυτόματος Noark 25Α 3P 25kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 25kA Τριπολικός Χαρακτηριστικής C Ονο..

63,30 €

Μικροαυτόματος Noark 25Α 3P 25kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 25kA Τριπολικός Χαρακτηριστικής D Ονομαστι..

74,00 €

Μικροαυτόματος Noark 32Α 1P 25kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 25kA Μονοπολικός Χαρακτηριστικής C Ονομαστ..

28,20 €

Μικροαυτόματος Noark 32Α 1P 25kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 25kA Μονοπολικός Χαρακτηριστικής D Ονομαστ..

33,00 €

Μικροαυτόματος Noark 32Α 3P 25kA

Ονομαστική ικανότητα βραχυκύκλωσης Icn 25kA Τριπολικός Χαρακτηριστικής D Ονομαστι..

74,00 €